Tecnologia
(tecS3)

GoldenGate.jpg

La tecnologia és la ciència de les arts industrials, dóna solucions a les necessitats humanes. A tercer d'ESO la tecnologia aporta solucions a algunes d'aquestes necessitats, es treballen temes tan diferents com el disseny i la construcció d'habitatges, les forces i les estructures, els sistemes de comunicació, els mecanismes, les màquines tèrmiques i com a final de curs es realitza la construcció d'un enginy electromecànic en el taller.