Economia i organització d'empresa
(eoeB2)

Iniciació a l´organització empresarial, anàlisi de costos i trets comercials