Tecnologia industrial
(tecnoindB2)

Instal·lacions elèctriques. Dispositius trifàsics. Sistemes digitals. Metrologia.