Tecnologia
(tecS4)


Arduino.jpg

La tecnologia és la ciència de les arts industrials, dóna solucions a les necessitats humanes. A quart d'ESO la tecnologia aporta solucions a algunes d'aquestes necessitats, es treballen temes tan diferents com l'electrònica analògica, l'electrònica digital, els sistemes automàtics de control, la robòtica, l'adquisició d'un habitatge i les instal·lacions domèstiques.