Història de la filosofia a partir dels autors clàssics de les diferents èpoques i moviments.