Apunts sobre els temes tractats a les classes teòriques